2015-11-28     Jakuba, Stefana, Romy        

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
36 143 000,00 zł 

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe
tel. 12 278 19 66,
695 278 141

(automatyczne przekierowanie
po godz. 22.00
do Stacji Pomp Bieżanów)

pełni dyżury
od godz. 14.00 do 22.00,
od godz. 22.00 do 6.00
czynności te przejmuje Stacja Pomp Bieżanów.

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

UWAGA PRZETARG | 18-11

Zapraszamy do składania ofert na "Dostawę oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w roku 2016".

Szczegóły w zakładce PRZETARGI

UWAGA KOMUNIKAT Z DNIA 23 LISTOPADA 2015 r.

AKCJA LIŚĆ 2015 r. - odbiór z domów jednorodzinnych | 16-10

Zapraszamy do zapoznania się z terminami wywozu odpadów w ramach akcji LIŚĆ 2015. PROSIMY O UMIESZCZENIE LIŚCI W ZAWIĄZANYCH WORKACH ORAZ USTAWIENIE WORKÓW PRZY ULICY DO GODZINY 6.00 W DNIU WYWOZU.

Poniżej zostały podane terminy wywozu.

HARMONOGRAM WYWOZÓW (miasto) z domów jednorodzinnych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WYSTAWKA-2015 r. | 18-09


KOMUNIKAT dotyczący przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowa i Klonowa w Wieliczce" | 02-09


KOMUNIKAT dotyczący przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wygoda w Wieliczce" | 02-09


PRZYŁĄCZA - UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW | 03-06

Zapraszamy do zapoznania się z udogodnieniami dotyczącymi wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Propozycja skierowna jest do Mieszkańców, którzy chcą podłączyć się do kanalizacji w rejonach, gdzie sieć została wykonana w ramach projektu pn.:"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka".

Poniżej publikujemy dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie i montaż tablic informacyjnych Projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap III" | 24-07


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - przyłączenie Bogucic do kanalizacji miasta Krakowa do granicy m. Krakowa w ul. Wygoda | 10-04


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pt. Odprowadzanie ścieków ze zlewni Oczyszczalni Ścieków Węgrzce Wielkie do centralnego systemu kanalizacji Wieliczka | 02-04


Uwaga! Zmiana terminów wywozu na 30 marca 2015 r. | 23-02

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu wywozu z 4 kwietnia (Wielka Sobota) na poniedziałek 30 marca 2015 r.

1 [2] [3]