2015-08-28     Adeliny, Erazma, Sobiesława     "Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół czy wrogów." Jan Paweł II    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
36 143 000,00 zł 

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe
tel. 12 278 19 66,
695 278 141

(automatyczne przekierowanie
po godz. 22.00
do Stacji Pomp Bieżanów)

pełni dyżury
od godz. 14.00 do 22.00,
od godz. 22.00 do 6.00
czynności te przejmuje Stacja Pomp Bieżanów.

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych JESIEŃ 2015 | 19-08

Publikujemy harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych na JESIEŃ 2015. Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

KOMUNIKAT dotyczący przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowa i ul. Klonowa w Wieliczce | 14-08


KOMUNIKAT dotyczący przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wygoda w Wieliczce" | 14-08


KOMUNIKAT w sprawie poboru wody | 12-08


W związku z wysokimi temperaturami powietrza Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka apeluje do Mieszkańców  o racjonalne korzystanie z wody. Aby zapewnić ciągły dostęp  do wody pitnej, należy ograniczyć jej zużycie do celów  innych niż spożywcze i sanitarne.

Uprasza się o nieużywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania trawników i ogródków przydomowych oraz do niewykorzystywania wody do celów porządkowych, np. mycia samochodów.

Zbyt duży pobór wody na ujęciach może spowodować niewydolność systemu wodociągowego, zmniejszenie ciśnienia w sieci wodociągowej, a co za tym idzie, konieczność chwilowego wstrzymania dostawy wody.


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowa i Klonowa w Wieliczce" | 29-07


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wygoda w Wieliczce" | 29-07


UWAGA ZMIANA OPERATORA WYWOZU NIECZYSTOŚCI SELEKTYWNYCH I ZMIESZANYCH | 29-07


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie i montaż tablic informacyjnych Projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap III" | 24-07


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa sieci wodociągowej od projektowanego ronda łączącego węzeł Rybitwy z drogą powiatową nr 2039K do wysokości działki ew. nr 4/8 w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka" | 17-07


PRZYŁĄCZA - UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW | 03-06

Zapraszamy do zapoznania się z udogodnieniami dotyczącymi wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Propozycja skierowna jest do Mieszkańców, którzy chcą podłączyć się do kanalizacji w rejonach, gdzie sieć została wykonana w ramach projektu pn.:"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka".

Poniżej publikujemy dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. 

1 [2] [3]