2020-04-05     Ireny, Kleofasa, Wincentego     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy". Hipokrates    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

PSZOK-Komunikat | 01-04

Komunikat


Szanowni Państwo, z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi, wobec wzrastającej liczby osób zarażonych oraz
w związku z dalszymi obostrzeniami obowiązującymi w stanie epidemii wprowadzonymi w ostatnim czasie, dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wieliczce ul. J. Jedynaka 30 (PSZOK) będzie zamknięty na okres od dnia 2 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Przyłącza | 27-03

Informacja

Z uwagi na stan epidemii informujemy, że wykonanie przyłączy i ich odbiór wstrzymuje się do dnia 15.04.2020 roku. Powyższe dotyczy nowych przyłączy. Przyłącza rozpoczęte będą podlegać dalszej procedurze odbiorowej.

Woda | 27-03

Woda pitna jest bezpieczna

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.
 
Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19.

Woda dostarczana mieszkańcom Gminy Wieliczka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Komunikat | 27-03

Komunikat

Znaczenie wody w życiu człowieka jeszcze bardziej uwydatnia dzisiejsza sytuacja epidemiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się na świecie. Orężem w tej nierównej walce jest między innymi woda – pozwala zachować bezpieczeństwo higieniczne.  Dlatego dbajmy o nią każdego dnia – nie marnujmy i szanujmy jej zasoby.

Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Gminy Wieliczka apelujemy o nie wykorzystywania wody do podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych.

komunikat | 26-03

Komunikat Zarządu Zakladu Gospodarki Komunalnej  Sp z o.o. w Wieliczce

komunikat | 25-03

W związku z  zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obsługiwanych odbiorców oraz pracowników  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wieliczce informujemy,  że :
od dnia 26-03-2020r. Biuro obsługi klienta
ul. Słowackiego 10 nie przyjmuje interesantów
do odwołania!
Następuje przerwa w pracy inkasentów oraz zawieszone zostają wymiany wodomierzy.
Prosimy o :
- zgłaszanie odczytów licznika wody: telefonicznie (12 278-18-95,
519-332-204)    lub mailowo (zgk@wieliczka.eu),
- w innych sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

W przypadku braku podania stanu wodomierza należność za zużytą wodę /odprowadzenie ścieków zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech ostatnich miesięcy.

Praca kasy Zakładu Gospodarki Komunalnej | 23-03

Od dnia 26.03.2020 r. (czwartek) kasa ZGK przy ul. Słowackiego 10 będzie nieczynna do odwołania

Za utrudnienia przepraszamy

KOMUNIAKT Z DNIA 19.03.2020 r. | 19-03

KOMUNIKAT Z DNIA 19.03.2020 R.


Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa, obsługiwanych odbiorców oraz pracowników  Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Wieliczce informujemy, że od dnia 19.03.2020 r. do odwołania zostaje zawieszona
akcja  „ WYSTAWKA- 2020 R.  „ odbioru odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Miasta i Gminy Wieliczka.

 
                                  Zarząd  ZGK w Wieliczce , Sp. z o.o.