2021-01-19     Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski    
Strona główna \ e-Faktury

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

  (12) 658 51 19 lub tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Informujemy, że od dnia 1.01.2019 roku wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom został uruchomiony moduł E – faktura, który daje możliwość otrzymywania elektronicznej faktury na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Jak skorzystać z usługi:

Poprzez stronę internetową należy pobrać i wypełnić załącznik nr 1 ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”

Następnie:

Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia należy dostarczyć listownie na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka lub osobiście do Biura Obsługi Klienta ZGK w Wieliczce ul. Słowackiego 10 oraz do Oddziału Oczyszczania Miasta ul. Jedynaka 30 32-020 Wieliczka,

 

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

 załącznik nr 1 - ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”

 

załącznik nr 2 - formularz ,,cofnięcie akceptacji”

 

 załącznik nr 3 formularz ,,zmiana danych”

 

 

 

 

Regulamin wystawiania faktur wraz z oświadczeniami

Uchwała dotycząca Regulaminu wystawiania i wysyłania faktur drogą elektroniczną

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska