2020-08-10     Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Wieliczce z dnia 23 lipca 2020 r. informujemy, iż PPIS, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Wieliczka.

W związku z tym zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Informuje się, że woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, t.j. do spłukiwania wody w toalecie.

Komunikat dotyczy: miasto Wieliczka (z wyłączeniem os. Krzyszkowice), Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Zabawa, Sułków, Kokotów (bez Kolonii Kokotowskiej), Lednica Górna.

Woda zdatna do picia będzie dostarczana beczkowozami w mieście i sołectwach.

Komunikat obowiązuje do odwołania.


Uprzejmie informujemy, iż od najbliższego poniedziałku tj. 01.06.2020 r. wznawiamy pracę kasy, ktora będzie czynna w poniedziałki od 07:30-15:00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 07:30-14:00


06-04 Komunikat

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje, że wszelkie sprawy/uzgodnienia oraz wnioski o uzgodnienie sposobu zainstalowania wodomierza dodatkowego w celu ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej dla celów gospodarczych zostają zawieszone.

W związku z powyższym oraz zapowiadającą się suszą, a tym samym zmniejszoną retencją wodną apelujemy również o racjonalne gospodarowanie wodą i nie wykorzystywanie jej dla celów podlewania przydomowych ogrodów.


[1] 2
Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska