2018-09-24     Dory, Gerarda, Maryny     "Przeszłość i teraĽniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość" - Blaise Pascal    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

UWAGA ZMIANA OPERATORA WYWOZU NIECZYSTOŚCI SELEKTYWNYCH I ZMIESZANYCH


Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od 1 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wywóz zmieszanych i selektywnych odpadów komunalnych z terenu sołectw Gminy Wieliczka: 
 
BRZEGI,
CZARNOCHOWICE,
GRABIE,
KOKOTÓW,
LEDNICA GÓRNA,
MAŁA WIEŚ,
MIETNIÓW,
PAWLIKOWICE,
ROŻNOWA,
SUŁKÓW,
STRUMIANY,
ŚLEDZIEJOWICE,
WĘGRZCE WIELKIE,
ZABAWA,
prowadzi firma :
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI
ul. Nad Drwiną 33
30-841 Kraków
e-mail: miki@miki.krakow.pl 
telefon: 784 954 601. 
Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska