2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

komunikat

W związku z  zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obsługiwanych odbiorców oraz pracowników  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wieliczce informujemy,  że :
od dnia 26-03-2020r. Biuro obsługi klienta
ul. Słowackiego 10 nie przyjmuje interesantów
do odwołania!
Następuje przerwa w pracy inkasentów oraz zawieszone zostają wymiany wodomierzy.
Prosimy o :
- zgłaszanie odczytów licznika wody: telefonicznie (12 278-18-95,
519-332-204)    lub mailowo (zgk@wieliczka.eu),
- w innych sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

W przypadku braku podania stanu wodomierza należność za zużytą wodę /odprowadzenie ścieków zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech ostatnich miesięcy.

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska