2020-08-10     Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie dostarczania wody pitnej dla mieszkańców

W dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca do godz. 22.00 oraz w dniu 24 lipca od godz. 8.00 beczkowozami będzie dostarczana woda zdatna do picia dla mieszkańców.

Trasa przejazdu beczkowozu w Wieliczce:

ul. Kościuszki,

os. Przyszłość,

os. Kościuszki,

ul. Reformacka i os. Zadory,

ul. Piłsudskiego,

os. W. Pola i ulice przyległe,

os. Asnyka,

os. Sienkiewicza,

os. Śródmieście,

os. Lekarka,

Kolonia Górnicza,

os. Zdrojowe,

os. Boża Wola,

os. Ogrodowe,

os. Bogucice.

 

Trasa przejazdu w sołectwach:

Kokotów (przy remizie),

Śledziejowice (przy szkole),

Kokotów (wypożyczalnia sprzętu budowlanego),

Czarnochowice (remiza),

Zabawa (koło Herza),

Zabawa (sklep Żabka, dotyczy również mieszkańców Strumian),

Sułków (przy kościele),

Sułków (za mostem),

Lednica Górna (sklep Żabcia),

Lednica Górna (świetlica).


Przed beczkowozem będzie jechało oznakowane auto, z którego będzie przekazywana informacja głosowa o możliwości pobrania wody.

W dniach 24 – 26 lipca br. w godzinach 8.00 – 22.00 udostępnione zostaną dodatkowe miejsca poboru wody pitnej w następujących punktach:

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Krzyszkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich,

- Szkoła Podstawowa w Sierczy.


W dniach 24 – 26 lipca w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 18.00 – 20.00 woda butelkowana (opakowania 5-litrowe) dla osób potrzebujących, będzie wydawana w następujących miejscach:

- przy Wielickiej Mediatece (Plac Skulimowskiego 3),

- przy Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym Solne Miasto,

- w remizie OSP w Czarnochowicach,

- w remizie OSP w Sułkowie,

- w remizie OSP w Kokotowie,

- w remizie OSP w Zabawie,

- w świetlicy w Lednicy Górnej,

- w Domu Ludowym w Śledziejowicach.

 


Telefony czynne po godzinach pracy Urzędów:

 

1) Zakład Gospodarki Wodnej w Wieliczce: 695 - 278 - 141, 519 - 332 - 211,

 

2) Straż Miejska w Wieliczce: 12 278 21 05,

 

3) Miejsko- gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce: 12 278 21 40.

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska