2020-08-10     Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

W związku z otrzymanymi w dniu 25 lipca 2020 r. wynikami badań wody Wodociągu Publicznego Wieliczka (próbek wody pobranych w dniu 23 lipca 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał decyzję o:

1. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- miasta Wieliczka,

- Czarnochowic,

- Strumian,

- Kokotowa,

- Lednicy Górnej.

2. Warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie:

- Śledziejowic.

W związku z tym w Śledziejowicach woda z Wodociągu Publicznego Wieliczka może być używana do spożycia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty i do celów sanitarnych.

3. Braku przydatności wody do spożycia na terenie:

- Zabawy,

- Sułkowa.

W związku z tym w Zabawie i Sułkowie zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Informuje się, że w Zabawie i Sułkowie woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

W Zabawie, Sułkowie oraz Śledziejowicach woda do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach, a punkt stały poboru wody zostanie utrzymany w miejscowości Węgrzce Wielkie.

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu w miejscowościach Śledziejowice, Zabawa i Sułków.

Komunikat obowiązuje od momentu ogłoszenia. Kolejny komunikat zostanie wydany jutro, tj. w niedzielę 26 lipca 2020 r. w godzinach wieczornych po wynikach kolejnych badań.


Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska