2021-01-19     Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski    
Strona główna \ Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

  (12) 658 51 19 lub tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
ul. J. Jedynaka 30
32–020 Wieliczka
 

czynny:

poniedziałek: godz. 7.00-16.30
wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00-15.00  

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka

e-mail:

zgk@wieliczka.eu

Sekretariat: tel. 12 291 48 06, fax 12 291 48 05
 
Dział Finansowo-Księgowy
 
tel.: 12 291 48 60
 
Dział ds. Rozliczeń i Windykacji
 
tel.: 12 291 48 21, 12 291 48 10
  
Dział Obsługi Klienta (faktury, informacja o stanie licznika wody)
 
tel.: 12 278 18 95

 

Kasa ZGK Sp. z o.o.
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka

czynna:

 
poniedziałek: godz. 7.30-16.30
wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.30-14.00
 

 

Oddział Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych

ul. J. Słowackiego 10, ul. J Jedynaka 30

32–020 Wieliczka

(AWARIE) tel.: 12 278 19 66,  695 278 141

 
Dział Techniczny (wnioski o przyłącza, umowy, projekty)
 
ul. J. Słowackiego 10
 
tel.: 12 278 34 55

Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg
ul. J. Jedynaka 30
32–020 Wieliczka

tel.: 12 278 17 66, fax 12 278 30 58
 
Punkt Obsługi Klienta czynny od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 15.00

 

Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00 

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli 

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności  

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie
Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów tel kom. 519 332 211

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

 

PSZOK mieści się przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce.
 
PSZOK przy ul. Jedynaka 30 jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 15.00, w sobotę od godz. 8.00 do 13.00

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska