2020-04-05     Ireny, Kleofasa, Wincentego     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy". Hipokrates    
Strona główna \ Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg
ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka
tel.: 12 278 17 66, fax 12 278 30 58

Kierownik: Jan Wandas

Wykonuje usługi w zakresie:
- wywozu nieczystości stałych,
- wywozu nieczystości płynnych,
- remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej,
- asfaltowanie wjazdów, podjazdów, placów,
- mechaniczne czyszczenie rowów,
- odbiór gruzu, urządzeń elektrycznych i elektronicznych,opon. 

Posiadamy koncesję na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
z terenu:          
    
- Miasta i Gminy Wieliczka
- Miasta i Gminy Niepołomice
- Gminy Biskupice
oraz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka


Umowa na wywóz ciekłych odpadów komunalnych


Umowa na wywóz stałych odpadów komunalnych

 

Cennik Usług OOMiUD

 

UCHWAŁA NR XXIX/402/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka 

 

REGULAMIN PSZOK

 

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska