2021-01-19     Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski    
Strona główna \ Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

  (12) 658 51 19 lub tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg
ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka
tel.: 12 278 17 66, fax 12 278 30 58

Kierownik: Jan Wandas

Wykonuje usługi w zakresie:
- wywozu nieczystości stałych,
- wywozu nieczystości płynnych,
- remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej,
- asfaltowanie wjazdów, podjazdów, placów,
- mechaniczne czyszczenie rowów,
- odbiór gruzu, urządzeń elektrycznych i elektronicznych,opon. 

Posiadamy koncesję na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
z terenu:          
    
- Miasta i Gminy Wieliczka
- Miasta i Gminy Niepołomice
- Gminy Biskupice
oraz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych   

Umowa na wywoz nieczystości płynnych

 

 

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych

Umowa na wywóz nieczystości stałych

Informacje do umowy na wywóz nieczystości stałych
 

 

 

Podanie o wstawienie kontenera

Wzór umowy najmu

 

Regulamin do e-faktur

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr  3 do Regulaminu

   

 

Cennik Usług OOMiUD


Regulamin PSZOK


 

UCHWAŁA NR XVII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

 

 

UCHWAŁA NR XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

 

 

 

Komunikat

 

Z uwagi na bezpieczeństwo składowania odpadów niebezpiecznych na PSZOK

informujemy, iż świetlówki odbierane są tylko i wyłącznie przez

pracownika PSZOK, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

z biurem obsługi klienta nr 12 278 17 66.

 

 

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska