2021-01-19     Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski    
Strona główna \ Przetargi

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

  (12) 658 51 19 lub tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

 

 Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne, segregowane odpady komunalne i bioodpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w 2021 roku

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Komunikat z dnia 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.12.2020 r.


Informacja z otwarcia ofert

________________________________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

 

Zad. nr 10.1. „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej”

w ramach Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

 

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/21185/details

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Spółka z o.o. ul. Jedynaka 30 32-020 Wieliczka od prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wieliczka

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/21005/details

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2021"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. położonych na terenie Gminy Wieliczka na 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zał_1 (formularz ofertowy)

Zał_1A (formularz cenowy)

Zał_2 (oświadczenie)

Zał_3 (wykaz punktów poboru)

Zał_4 (oświadczenie o grupie kapitałowej)

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Komunikat z dnia 10.08.2020 r.

Komunikat z dnia 11.08.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2020 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ

Komunikat z dnia 18.08.2020

Załączniki do komunikatu z dnia 18.08.2020 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.08.2020

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ____________________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. położonych na terenie Gminy Wieliczka na 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zał_1 (formularz ofertowy)

Zał_1A (formularz cenowy)

Zał_2 (oświadczenie)

Zał_3 (wykaz punktów poboru)

Zał_4 (oświadczenie o grupie kapitałowej)

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 ____________________________________________________________________________________________________________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej zamiatarki dla potrzeb

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Komunikat z dnia 16.06.2020 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia16.06.2020 r.


Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

 

Komunikat z dnia 17.06.2020 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.06.2020 r.

 

Załączniki do komunikatu z dnia 17.06.2020 r

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

____________________________________________________________________________________________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego na podwoziu trójosiowym z nowym urządzeniem hakowym dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załaczniki do SIWZ

 

 

Komunikat z dnia 16.06.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.06.2020 r.

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.06.2020 r.

 

 

Komunikat z dnia 18.06.2020 r.

 

 

 

Komunikat z dnia 19.06.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.06.2020 r.

 

 

Zmodyfikowany w dniu z 19.06.2020 r. załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

Komunikat z dnia 24.06.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.06.2020 r.

Zmodyfikowany w dniu z 24.06.2020 r. załącznik nr 5 do SIWZ

 

Komunikat z dnia 25.06.2020 r.

Załączniki do komunikatu z dnia 25.06.2020 r.

 

Komunikat z dnia 29.06.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2020 r.

 

Komunikat II z dnia 29.06.2020 r

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

___________________________________________________________________________________________________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1-5 do SIWZ

załacznik 6 do SIWZ

Komunikat z dnia 31.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2020 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ

Komunikat z dnia 03.04.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Link do transmisji z otwarcia ofert:

https://youtu.be/y7loaa3Fhtw

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej zamiatarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Komunikat z dnia 12.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2020 r.

Komunikat i ogloszenie z dnia 17.03.2020 r.

 Komunikat z dnia 23.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.03.2020 r.

Zmodyfikowany załacznik nr 4 do SIWZ

Komunikat z dnia 24.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 24.03.2020 r.

Komunikat z dnia 26.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.03.2020 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

Komunikat z dnia 30.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2020 r.

Komunikat z dnia 03.04.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Link do transmisji z otwarcia ofert:

https://youtu.be/kessGmknm5Q

                                                                                                Informacja o unieważnieniu postępowania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Komunikat i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.02.2020r

Załączniki do komunikatu z dnia 28.02.2020 r

Komunikat z dnia 02.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.03.2020 r.

Kompletny komunikat z dnia 28.02.2020 r.

Komunikat z dnia 11.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o unieważnieniu postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

Zad. Nr 7.2 – Budowa 4 studni głębinowych na terenie m. Wieliczki

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Komunikat z dnia 20.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.11.2019 r.

 

Komunikat z dnia 21.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.11.2019 r.

Załączniki do komunikatu

 Komunikat z dnia 28.11.2019 r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 28.11.2019 r.

Komunikat z dnia 03.12.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.12.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. położonych na terenie Gminy Wieliczka na 2020 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1 (oferta)

Załącznik 1 A  (Formularz cenowy)

Załącznik 2 (Oświadczenie)

Załącznik 3 (Punkty poboru energii)

Załącznik 4 (Grupa kapitałowa)

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.”Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach


Dokumenty zamówienia znajdują na stronie https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn."Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka
- etap IV
Zad. nr 7.3 - Budowa rurociągów wody surowej i czystej o łącznej długości
L=4200m
Zad. Nr 7.3.1 - Budowa sieci wodociągowej PE0225x2O,5mm na odcinku od ul. Boguckiej do ul. Reformackiej, węzły L-Ł-M-M'-N o długości L=432m w Wieliczce na dz. 500/11, 500/24, 500/20, 500/22, 500/21, 500/14, 500/6 i 1543/1 obręb 2 Wieliczka zamykającej pierścień sieci rozdzielający wodę z ZUW Wieliczka -
Bogucice


w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka
Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach

 

zapytanie ofertowe

załącznik1

załącznik2

załącznik3

załącznik4

załącznik5

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn."Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka
- etap IV
Zad. nr 8 - Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku od ul. Mickiewicza do przystanku PKP w Wieliczce

 

zapytanie ofertowe

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3

załącznik nr4

załącznik nr5

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

budowlanych w ramach projektu pn.”Budowa Kanalizacji w

Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu

Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o

wydajności do 360 m3/h”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3

Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach

 

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce,sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2019"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zalączniki do SIWZ.zip

Komunikat z dnia 23.11.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce,sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.3 – Budowa rurociągów wody surowej i czystej o łącznej długości L=4200m  Zad. Nr 7.3.1 - Budowa sieci wodociągowej PEØ225x20,5mm na odcinku od ul. Boguckiej do ul. Reformackiej, węzły L-Ł-M-M'-N o długości L=432m w Wieliczce na dz. 500/11, 500/24, 500/20, 500/22, 500/21, 500/14, 500/6 i 1543/1 obręb 2 Wieliczka zamykającej pierścień sieci rozdzielający wodę z ZUW Wieliczka - Bogucice.  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-9 oraz 11 do SIWZ .zip

Załącznik 10 Szczegółowy opis zamówienia część1

Zalącznik 10 Szczególowy opis zamówienia część2

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 'Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. położonych na terenie Gminy Wieliczka na 2019 r."

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik1 (oferta)

Załącznik 1A (formularz cenowy)

Załącznik 2 (oświadczenie)

Załącznik 3 (punkty poboru energii)

Załącznik 4 (grupa kapitałowa)


Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o udzieleniu zamówienia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 8 - Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku od ul. Mickiewicza do przystanku PKP w Wieliczce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ


Załącznik nr 8 do umowy-harmonogram


Załączniki 1-9 do SIWZ

 

Załącznik 10 do SIWZ

 

Załącznik 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego część 1

 

Załącznik 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego część 2


Załącznik 12 Tabele równoważności  do SIWZ


Komunikat z dnia 14.09.2018 r.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.09.2018 r.

 

Infomacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

_______________________________________________________________________________________________________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z

nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

 


SIWZ


Ogłoszenie nr 606611-N-2018 z dnia 2018-08-21 r.


Załącznik nr 6

 

SIWZ po zmianach_27.08.2018

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr 500203574-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

 

Informacja dla Wykonawców_27.08.2018

 

Pytania i odpowiedzi_27.08.2018

 

Załącznik nr 6_po zmianach_27.08.2018

 

Bilans i RZiS na 30.06.2018 r ZGK w Wieliczce

 

Sprawozdanie finansowe ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. za 2017r.

 

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystnniejszej oferty

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.”Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

 Komunikat z dnia 07.09.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 07.09.2018 r.


Sprostowanie ogłoszenia z dnia 14.09.2018 r.

 

Komunikat z dnia 14.09.2018 r.

 

Załączniki do Komunikatu z dnia 14.09.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od 1 do 9 do SIWZ

 

Tabele_zbiorcze_i_wykaz_obiektów

 

Załącznik nr 10 - Dokumentacja,przedmiary,STWiORB - zakres przewidziany zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 uPzp

 

Załącznik nr 11 - zamówienie podstawowe (przetarg nr 1).part1

 

Załącznik nr 11 - zamówienie podstawowe (przetarg nr 1).part2

 

Załącznik nr 12 - warunki równoważności

 

 

Komunikat z dnia 22.05.2018 r.

 

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 22.05.2018 r.

 

Komunikat z dnia 28.05.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 28.05.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert - korekta


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2018

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ

 

Komunikat z dnia 10.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________________________________________________________

 

 Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV
Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2
Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1,2,3,4,5

Załącznik nr 6

Zalącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik 11

 Sprostowanie ogłoszenia z dnia 19.10.2017 r.

  Komunikat z dnia 19.10.2017 r.

Sprostowanie z dnia 27.10.2017 r.

Komunikat z dnia 27.10.2017 r.

 Komunikat z dnia 16.11.2017 r.

Zaktualizowany zał. nr 6 do SIWZ  - zgodnie z komunikatem z dnia 16.11.2017 r.

Ogloszenie o sprostowaniu z dnia 16.11.2017 r.

 Komunikat z dnia 19.12.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 19.12.2017 r.

Komunikat z dnia 28.12.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 28.12.2017 r.

 

Komunikat z dnia 17.01.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 17.01.2018 r.

Komunikat z dnia 02.02.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 02.02.2018 r.

Tabele równoważności

 Informacja z otwarcia ofert

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Uwaga: Załacznik nr 11 z powodu dużej objętości (około 750MB) jest umieszczony w Dropbox jego pobranie nie wymaga założenia żadnego konta.

 

______________________________________________________________________________________________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

                                                                           Ogłoszenie o zamówieniu

                                                                    SIWZ

                                                            Załącznik nr 5 do SIWZ

                                                             Załączniki 1,2,3,4 do SIWZ

Komunikat z dnia 27.03.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dnia 27.03.2017 r.

 

Komunikat z dnia 29.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zmodyfikowany załącznik nr 5

Komunikat z dnia 31.03.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumenty finansowe

 

Komunikat z dnia 04.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.04.2017 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ

                                                                                       Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_______________________________________________________________________________________________

Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2017

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Zalączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komunikat z dnia 26.04.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.04.2016 r.

Komunikat z dnia 22.04.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2016 r.

Zmodyfikowany szczegółowy opis techniczny z dnia 22.04.2016 r.

Zmodyfikowany szczegółowy opis techniczny z dnia 21.04.2016 r.

Komunikat z dnia 21.04.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2016 r.

SIWZ z dnia 20.04.2016 r.

Załączniki od 1 do 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

___________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią kontenerową, zjazdem indywidualnym i zasilaniem elektrycznym zalicznikowym dla strefy górnej Janowic na działkach 474/1 , 421, 460/12,  458/3, 458/4, 337, 344/3, 347/1 gm. Wieliczka z dnia 15.04.2016 r.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30 - 2016.02.03 NOWY


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.03.2016 r.

Komunkat z dnia 8 lutego 2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8 lutego 2016 r.
Załączniki od 1 do 6 w wersji edytowalnej
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1 do 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2016.02.02

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30

Komunikat z dnia 8 stycznia 2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik do komunikatu z dnia 8 stycznia 2016 r.

Komunikat z dnia 22 grudnia 2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu

Komunikat z dnia 21 grudnia 2015 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki do komunikatu z dnia 21 grudnia 2015 r.

Komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Komunikat z dnia 16 grudnia 2015 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 grudnia 2015 r.

SIWZ

___________________________________________________________________________________________

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska