2018-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
36 293 000,00 zł 

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Praca OWiK w dniu 22.12.2017 r. | 13-12

Oddział sieci i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych   przy ul.Jedynaka 30 w dniu 22 grudnia

będzie funkcjonował   w formie pogotowia wodociągowego od 7.00 - 22.00  tel: 695 -278 - 141

Praca ZGK Sp z o.o. w dniu 19.12.2017 r. | 13-12

W dniu 19.12.2017r. ( wtorek )

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce będzie nieczynny od 13.00

Za utrudnienia  przepraszamy

Informacja o pracy ZGK w okresie świątecznym | 07-12

Informacja o pracy ZGK w okresie świątecznym

Informacja o nowych taryfach za wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 12.12.2017 r. | 05-12

Informacja o nowych taryfach za wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 12.12.2017 r.


Ogłoszenie | 04-12

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2017 r.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) 
będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.