2020-06-06     Laury, Laurentego, Nory     "Człowiek jest podmiotem i twórcą, a praca ma służyć dobru osoby i społeczeństwa". Jan Paweł II    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Praca kasy ZGK przy ul. Słowackiego 10 | 27-05

Uprzejmie informujemy, iż od najbliższego poniedziałku tj. 01.06.2020 r. wznawiamy pracę kasy, ktora będzie czynna w poniedziałki od 07:30-15:00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 07:30-14:00

Komunikat-funkcjonowanie PSZOK | 17-04

Komunikat

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z częściowym znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 20 kwietnia 2020 r. PSZOK w Wieliczce ( ul. J. Jedynaka 30) zostaje ponownie otwarty.

Godziny otwarcia nie ulegają zmianie, nadal odpady będzie można
oddać bez konieczności zgłoszenia ich w biurze obsługi.


Podczas wizyty na PSZOK należy przestrzegać obowiązujących zasad
bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2, w szczególności używania i posiadania maseczek i rękawic przy wjeździe na teren PSZOK . Na terenie Punktu maksymalnie mogą znajdować się 3 pojazdy właścicieli nieruchomości z których przywożone są odpady.

Komunikat | 06-04

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje, że wszelkie sprawy/uzgodnienia oraz wnioski o uzgodnienie sposobu zainstalowania wodomierza dodatkowego w celu ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej dla celów gospodarczych zostają zawieszone.

W związku z powyższym oraz zapowiadającą się suszą, a tym samym zmniejszoną retencją wodną apelujemy również o racjonalne gospodarowanie wodą i nie wykorzystywanie jej dla celów podlewania przydomowych ogrodów.

Woda | 27-03

Woda pitna jest bezpieczna

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.
 
Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19.

Woda dostarczana mieszkańcom Gminy Wieliczka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

komunikat | 26-03

Komunikat Zarządu Zakladu Gospodarki Komunalnej  Sp z o.o. w Wieliczce

komunikat | 25-03

W związku z  zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obsługiwanych odbiorców oraz pracowników  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wieliczce informujemy,  że :
od dnia 26-03-2020r. Biuro obsługi klienta
ul. Słowackiego 10 nie przyjmuje interesantów
do odwołania!
Następuje przerwa w pracy inkasentów oraz zawieszone zostają wymiany wodomierzy.
Prosimy o :
- zgłaszanie odczytów licznika wody: telefonicznie (12 278-18-95,
519-332-204)    lub mailowo (zgk@wieliczka.eu),
- w innych sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

W przypadku braku podania stanu wodomierza należność za zużytą wodę /odprowadzenie ścieków zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech ostatnich miesięcy.