2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Praca kasy ZGK przy ul. Słowackiego 10 | 27-05

Uprzejmie informujemy, iż od najbliższego poniedziałku tj. 01.06.2020 r. wznawiamy pracę kasy, ktora będzie czynna w poniedziałki od 07:30-15:00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 07:30-14:00

Komunikat-funkcjonowanie PSZOK | 17-04

Komunikat

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z częściowym znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 20 kwietnia 2020 r. PSZOK w Wieliczce ( ul. J. Jedynaka 30) zostaje ponownie otwarty.

Godziny otwarcia nie ulegają zmianie, nadal odpady będzie można
oddać bez konieczności zgłoszenia ich w biurze obsługi.


Podczas wizyty na PSZOK należy przestrzegać obowiązujących zasad
bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2, w szczególności używania i posiadania maseczek i rękawic przy wjeździe na teren PSZOK . Na terenie Punktu maksymalnie mogą znajdować się 3 pojazdy właścicieli nieruchomości z których przywożone są odpady.

Komunikat | 06-04

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje, że wszelkie sprawy/uzgodnienia oraz wnioski o uzgodnienie sposobu zainstalowania wodomierza dodatkowego w celu ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej dla celów gospodarczych zostają zawieszone.

W związku z powyższym oraz zapowiadającą się suszą, a tym samym zmniejszoną retencją wodną apelujemy również o racjonalne gospodarowanie wodą i nie wykorzystywanie jej dla celów podlewania przydomowych ogrodów.

Komunikat | 27-03

Komunikat

Znaczenie wody w życiu człowieka jeszcze bardziej uwydatnia dzisiejsza sytuacja epidemiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się na świecie. Orężem w tej nierównej walce jest między innymi woda – pozwala zachować bezpieczeństwo higieniczne.  Dlatego dbajmy o nią każdego dnia – nie marnujmy i szanujmy jej zasoby.

Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Gminy Wieliczka apelujemy o nie wykorzystywania wody do podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych.