2020-08-10     Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill    

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Komunikat | 05-08

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje, iż 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników w zamian za: – 15 sierpnia 2020 r. święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. sobota

Komunikat PPIS w Wieliczce w sprawie przydatności wody do spożycia | 03-08

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce na podstawie badań jakości wody pobranej z Wodociągu Publicznego Wieliczka stwierdza, że

Woda jest przydatna do spożycia.

Komunikat Burmistrza Wieliczki - Sułków | Zabawa | 31-07

W związku z otrzymaną w dniu 31 lipca 2020 r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce informujemy o:

1. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- ZABAWY

- ul. Zielna

- SUŁKOWA z wyłączeniem posesji nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 369, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/12. Braku przydatności wody do spożycia na terenie:

- SUŁKOWA na posesjach nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 369, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/1)


W związku z tym w:

- SUŁKOWIE pod nr 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 369, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działce 10/1 zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.


Woda zdatna do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach.

Komunikat obowiązuje od 31 lipca 2020 r. do odwołania.

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu.


KOMUNIKATY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WIELICZCE

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka | 27-07

W związku z otrzymaną w dniu 27 lipca 2020 r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce informujemy o:

1. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- SUŁKOWA

(z wyłączeniem posesji w Sułkowie nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1).

 

- oraz stwierdza się przydatność wody do spożycia na terenie przysiółka Lurańce w ZABAWIE

 

2. Braku przydatności wody do spożycia na terenie:

- ZABAWY (z wyłączeniem przysiółka Lurańce, gdzie woda jest zdatna do picia).

- ul. Zielna

- oraz SUŁKOWA (pod numerami: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1)

W związku z tym w:

- ZABAWIE (z wyłączeniem przysiółka Lurańce),

- SUŁKOWIE pod nr 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1 oraz na ul. Zielnej zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

 

Woda zdatna do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach.

 

Komunikat obowiązuje od 27 lipca 2020 r. do odwołania.

 

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu.

 

KOMUNIKATY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WIELICZCE

Komunikat PPIS w Wieliczce | 26-07

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że w ostatnich badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Wieliczka zaopatrującego miejscowości Sułków i Zabawa  stwierdzona została obecność pojedynczych bakterii grupy coli .

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U. z 2017 r. nr 2294, z późn. zm.).

 

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po-rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS w Wieliczce | 26-07


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że woda z wodociągu publicznego Wieliczka zaopatrującego miejscowość Śledziejowice  

 Jest przydatna do spożycia

PŁUKANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ WODY PITNEJ W BUDYNKACH, KTÓRE BYŁY DOTKNIĘTE SKAŻENIEM WODY | 26-07

W  zależności od rozmiaru instalacji oraz rozmieszczenia i ułożenia przewodów rurowych układ należy płukać odcinkami rozpoczynając od najdalej położonego punktu wodnego (łazienka, kuchnia itp).                                                                                                                        Wodę należy spuszczać tak długo aby do najdalej położonego punktu wodnego dotarła świeża i czysta woda pochodzącą z sieci wodociągowej

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka | 25-07

W związku z otrzymanymi w dniu 25 lipca 2020 r. wynikami badań wody Wodociągu Publicznego Wieliczka (próbek wody pobranych w dniu 23 lipca 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał decyzję o:

1. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- miasta Wieliczka,

- Czarnochowic,

- Strumian,

- Kokotowa,

- Lednicy Górnej.

2. Warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie:

- Śledziejowic.

W związku z tym w Śledziejowicach woda z Wodociągu Publicznego Wieliczka może być używana do spożycia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty i do celów sanitarnych.

3. Braku przydatności wody do spożycia na terenie:

- Zabawy,

- Sułkowa.

W związku z tym w Zabawie i Sułkowie zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Informuje się, że w Zabawie i Sułkowie woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

W Zabawie, Sułkowie oraz Śledziejowicach woda do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach, a punkt stały poboru wody zostanie utrzymany w miejscowości Węgrzce Wielkie.

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu w miejscowościach Śledziejowice, Zabawa i Sułków.

Komunikat obowiązuje od momentu ogłoszenia. Kolejny komunikat zostanie wydany jutro, tj. w niedzielę 26 lipca 2020 r. w godzinach wieczornych po wynikach kolejnych badań.


Informacja | 24-07

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje, że pojawiające się w
mieście wypływy wody związane są z płukaniem sieci wodociągowej, które
wykonywane jest w celu czyszczenia sieci  skażonej bakteriami z grupy coli

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie dostarczania wody pitnej dla mieszkańców | 23-07

W dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca do godz. 22.00 oraz w dniu 24 lipca od godz. 8.00 beczkowozami będzie dostarczana woda zdatna do picia dla mieszkańców.

1 [2]